پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
فرم مطالعه و تاييد شرايط پيشنهاد بيمه نامه سفر
بيمه گذار محترم، بيمه نامه بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط شما در فرم پيشنهاد بيمه صادر مي گردد.

لذا با توجه به توضيحات زير در ثبت آن دقت لازم مبذول فرمائيد.
  • شروع بيمه نامه از ساعت 24 (12شب) روزي خواهد بود که تاريخ آن توسط شما ثبت مي گردد.لذا جهت داشتن پوشش بيمه از بدو تاريخ سفر، ضروري است تاريخ شروع بيمه خود را يک روزقبل از تاريخ سفر تعيين نمائيد.
  • تعهدات صرفاً در خصوص بيمه شدگاني که اسامي و مشخصات آنها و منزل مورد بيمه اي که نشاني آن در فرم پيشنهاد درج شده است، مي باشد
  • کد رهگيري که در پايان عمليات پرداخت به شما داده مي شود را تا پايان اعتبار بيمه نامه نگه داري کنيد.

انتخاب نوع طرح
نوع بیمه نامهحق بیمه بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده(ریال)
نوع مورد بیمه تحت پوششخطرات تحت پوششسرمایه(ریال)
اطلاعات بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار (مسافر اصلی)

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
آیا همراهان سفر دارید؟

/
/
/
/

اطلاعات بیمه نامه
از تاریخ شروع بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار (مسافر اصلی)
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
لیست همراهان سفر
کد ملینامنام خانوادگیشماره شناسنامهمحل صدورنام پدرتاریخ تولدجنسیتنسبت
دریافت کد رهگیری

کد رهگیری شما جهت تکمیل فرآیند صدور می باشد.


لطفا از کد رهگیری خود جهت تکمیل فرآیند صدور و پیگیری های آتی استفاده نمایید.

جزئیات بیمه نامه

جهت پرداخت اینترنتی بیمه نامه به مرحله بعد مراجعه نمایید.