پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
دریافت اطلاعات کارت خریداری شده
فرم مطالعه و تاييد شرايط پيشنهاد بيمه نامه سفر
بيمه گذار محترم، بيمه نامه بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط شما در فرم پيشنهاد بيمه صادر مي گردد.

لذا با توجه به توضيحات زير در ثبت آن دقت لازم مبذول فرمائيد.
  • شروع بيمه نامه از ساعت 24 (12شب) روزي خواهد بود که تاريخ آن توسط شما ثبت مي گردد.لذا جهت داشتن پوشش بيمه از بدو تاريخ سفر، ضروري است تاريخ شروع بيمه خود را يک روزقبل از تاريخ سفر تعيين نمائيد.

  • تعهدات صرفاً در خصوص بيمه شدگاني که اسامي و مشخصات آنها و منزل مورد بيمه اي که نشاني آن در فرم پيشنهاد درج شده است، مي باشد.

  • کارت را تا پايان اعتبار بيمه نامه نگهداري کنيد.

اطلاعات بیمه نامه

از تاریخ شروع بیمه نامه

اطلاعات بیمه گذار (مسافر اصلی)

/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
آیا همراهان سفر دارید؟

/
/
/
/
اطلاعات بیمه نامه
از تاریخ شروع بیمه نامه
اطلاعات بیمه گذار (مسافر اصلی)
/
/
/
/
اطلاعات منزل مسکونی مورد بیمه
لیست همراهان سفر
کد ملینامنام خانوادگیشماره شناسنامهمحل صدورنام پدرتاریخ تولدجنسیتنسبت
جزئیات بیمه نامه