پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه بدنه
اطلاعات بیمه نامه تمدید شده
مشخصات خودرو
جزئیات بیمه نامه
مبلغ بیمه نامه

کد رهگیری تمدید بیمه نامه بدنه

بیمه گذار محترم ، پیشنهاد تمدید بیمه نامه بدنه شما با کد رهگیری صادر گردید.


- این کد تنهاجهت تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه بدنه قابل استفاده می باشدو به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه نیست.


- در صورتی که تمایل دارید ادامه تمدید را در زمان دیگری به انجام برسانید، داشتن کد رهگیری و کد بیمه گذار الزامی می باشد.


جهت پرداخت اینترنتی حق بیمه به مرحله بعد مراجعه نمایید.