پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
بيمه نامه مسافرتي خارج از کشور

*


صدور بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور (مرحله استعلام نرخ)

/
/
/
/


حق بیمه

"خواهشمند است اطلاعات زیر را عیناً بر اساس اطلاعات موجود در گذرنامه تکمیل فرمایید"
بیمه گذار

/
/
/
/

واحد معرف
بیمه نامه

تایید اطلاعات
بیمه گذار
/
/
/
/
واحد معرف
بیمه نامه

/
/
/
/
کد رهگيري جهت پيگيري صدور مسافرتي خارج از کشور

بيمه گذار محترم PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarText با کد بيمه گذار PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.BimeGozarId ، پيشنهاد بيمه نامه مسافرتي شما با کد رهگيري PolicyIssuanceForEndUserVM.Model.Id ثبت شد.


در صورتيکه تمايل داريد عمليات پرداخت را در زمان ديگري انجام دهيد داشتن کد رهگيري الزامي است.


کد رهگيري شما تا ساعت 24 امروز داراي اعتبار مي باشد.


لطفا کد رهگيري و کد بيمه گذاري خود را براي پيگيري هاي بعدي نزد خود نگه داريد.


جهت پرداخت اينترنتي حق بيمه به مرحله بعد مراجعه نماييد.