پورتال اینترنتی بیمه کارآفرین
استعلام عمر و سرمايه گذاري

* تمامی مبالغ موجود در این استعلام به ریال می باشد.


اطلاعات بیمه شده اصلی
اطلاعات بیمه شده فرعی


توضيحات

* منظور از حق بيمه مبلغي است که به صورت سالانه به شرکت بيمه پرداخت مي نماييد که پس از کسر هزينه هاي بيمه اي و اضافه نمودن سود سرمايه گذاري به عنوان اندوخته در جدول عمرو سرمايه گذاري منظور مي گردد.

* منظور از سرمايه فوت اوليه سرمايه اي مي باشد که در هر زمان در طول مدت بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده به ذينفع هايي که در بيمه نامه تعيين خواهد شد پرداخت مي گردد و از طريق ضريب تعديل سالانه سرمايه فوت هر سال مي توان سرمايه فوت را به نسبت سال قبل از آن افزايش داد.

* سرمايه بيماري هاي تحت پوشش : پرداخت سرمايه بيماري هاي تحت پوشش شامل سکته قلبي ، سکته مغزي ، عمل جراحي کرونر و قلب باز و سرطان که در صورت ابتلا بيمه شده به يکي از پنج بيماري مذکور سرمايه اين پوشش عينا پرداخت مي گردد.

* معافيت از پرداخت حق بيمه : در صورت از کارافتادگي دائم و کامل بيمه شده که حداقل شش ماه ادامه داشته باشد کليه حق بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري (با حذف حق بيمه پوشش هاي اضافي و تکميلي ) در هر سال تا پايان مدت قرارداد بدون تعديل سالانه حق بيمه و سرمايه فوت و به صورت ثابت از سوي شرکت بيمه پرداخت مي شود.